Zo past u Retengo Plus toe

Veroorzaakt het spuiten schade aan het gewas?

Schaderijden valt mee

Er is inmiddels veel praktijkervaring opgedaan met het spuiten van een maïsgewas van 1.70 meter tot 2 meter hoog. Bij het spuiten vóór het in de pluim komen, valt nadien weinig tot geen schade waar te nemen. De stengel is dan nog niet verhout en is dus buigzaam. De maïs in de spuitsporen komt weer overeind. Bij toepassing na het in de pluim komen is er wel meer kans op knakken. Ook na een koude nacht wordt een bespuiting afgeraden.

Bewezen werkzame stoffen

Retengo Plus is een kant-en-klaarproduct. Het bevat de werkzame stoffen pyraclostrobin en epoxiconazool. Beide stoffen bewezen zich al in akkerbouwgewassen, waaronder granen. Dit levert Retengo Plus op in maïs.

Naar meer zetmeel

Oogsttijdstip

Als maïs langer groen blijft, wordt de oogst dan niet later?

Door de toepassing van Retengo Plus blijft de plant langer vitaal. Dit betekent dat de plant beter en langer in staat is zetmeel te produceren en de kolf beter af te vullen. Het oogstmoment verandert niet. Door de betere kolfafvulling oogsten maïstelers wel maïs met een hoger zetmeelaandeel. Meer groene massa oogsten betekent ook gemakkelijker vastrijden van de kuil. 

Wat als de ziektedruk laag is?

Altijd meerwaarde, ook bij lage ziektedruk

Een bespuiting met Retengo Plus verdient zich altijd terug, ook bij lage ziektedruk. Bovendien verzekert het de maïsteler tegen een misoogst als gevolg van bladvlekkenziekten. 

Eerder Retengo Plus toepassen

Eerder Retengo Plus spuiten vermindert het effect

Eerder spuiten als de maïs lager is kan, maar onderzoek wijst uit dat maïstelers dan niet profiteren van het optimale effect. De gevreesde bladvlekkenziekten manifesteren zich meestal als de plant verminderde weerstand heeft, zoals bij de bloei. Daarom is voor het in de pluim, oftewel de bloei komen het optimale moment om uw maïsgewas een bescherming mee te geven.

Hoe hoog moet de spuitboom?

Net boven de maïs is voldoende. De meeste spuitmachines kunnen dat. De bladeren boven de maïskolf zijn belangrijk voor de zetmeelproductie. Daarom moeten deze bladetages beschermd worden, daar vindt de meeste fotosynthese en dus productie plaats.

U heeft een andere vraag?