BASF praktijkproeven 2013 en 2014

Een bespuiting met Retengo Plus tegen bladvlekkenziekten levert altijd meerwaarde op. Zelfs in een jaar met lage ziektedruk, oogsten maïstelers meer tonnen, meer zetmeel en meer kVEM.

Hogere voerefficientie

Veehouders streven naar goede voederwaarde resultaten in het veld. Met bladschimmelbestrijding worden deze betere voederwaarde gerealiseerd. Maar wat betekent het nu eigenlijk voor de melkproductie en het rendement. De Schothorst Feed Research onderzocht dit in 2014 door 30 koeien Retengo Plus behandelde mais te voeren en 30 koeien onbehandelde mais te voeren. Dit resulteerde in een significante verhoogde voerefficientie van 1,60 naar 1,63 voor de Retengo Plus behandelde mais. Omgerekend betekent dit 0,53 kg melk per koe per dag extra. Voor de veehouder is dit een prima resultaat. Zeker als ook het vetpercentage nog eens 0,10 procent hoger ligt, daar wordt de veehouder direct op uitbetaald.

Resultaten snijmaïs

Dit zijn de resultaten op basis van proeven in verschillende maïsrassen verdeeld over Nederland. Het gemiddelde van deze proeven komt overeen met de meerjarige cijfers. De ziektedruk was laag, maar op alle proeflocaties zijn diverse in Nederland voorkomende varianten van bladvlekkenziekten geconstateerd.

 

Resultaten onderzoek PPO 2014

Zetmeel kg/ha kVEM / ha
C D
VEM / kg droge stof Zetmeel gr / kg droge stof
E F

 

Resultaten proeven 2013

Meeropbrengst verse massa Meeropbrengst zetmeel 
BASF-4043 versemassa BASF-4043 zetmeel
Meeropbrengst drogestof  Meeropbrengst kVEM
BASF-4043 drogestof BASF-4043 kvem

Resultaten korrelmaïs 

Bij korrelmaïs is de meeropbrengst nog groter. Doordat het gewas langer doorgroeit worden de kolven nog beter afgevuld. De cijfers zijn het gemiddelde van drie proeven verspreid over Nederland. De ziektedruk was laag, maar op alle proeflocaties zijn diverse in Nederland voorkomende varianten van bladvlekkenziekten geconstateerd.

Meeropbrengst verse massa Meeropbrengst zetmeel 
 BASF-4043B vers  BASF-4043B zetmeel
 Meeropbrengst drogestof  
 BASF-4043B drogestof