Meer zetmeel van een hectare

Kostprijs is een belangrijk onderwerp voor iedereen die snij- of korrelmaïs teelt. Maïs is een belangrijk onderdeel van het rantsoen op veehouderijbedrijven. Hoe meer opbrengst van een hectare komt, hoe lager de (voer)kosten.

Hoger drogestofgehalte, meer zetmeel

Proeven van 2009 tot 2013, verspreid over heel Nederland, tonen aan dat het drogestofgehalte structureel hoger uitkomt. Ook het percentage zetmeel neemt toe, wat de meeropbrengst per hectare verklaart. Bovendien komt een hoger zetmeelgehalte de verteerbaarheid ten goede.

Bekijk de praktijkresultaten 2013 & 2014