250 euro meer voederwaarde

Een bespuiting van maïs met Retengo Plus levert gemiddeld 850 kg droge stof extra per hectare op. En een toename van ruim 25 VEM/kg droge stof en ruim 25 gram zetmeel/kilogram droge stof. Samen goed voor een voederwaarde van € 250.

Onderzoeker en adviseur Bart Tas van Schothorst Feed Research in Lelystad legt uit.

Beter afgerijpt, dus beter verteerbaar

''Wat opvalt aan de partijen die een bespuiting met Retengo Plus hebben gehad, is dat de maïs beter is afgerijpt. De kolfvulling is beter. Dat betekent een hoger zetmeelgehalte met in verhouding minder celwanden'', constateert Tas. Daardoor is de verteerbaarheid beter.

Meeropbrengst

Ongeacht de ziektedruk blijkt de extra opbrengst te worden gescoord. ''De resultaten van de proeven geven aan dat maïstelers altijd op een gunstig kwaliteitseffect kunnen rekenen'', aldus de onderzoeker.

Hoger aandeel bestendig zetmeel

Ook is in de met Retengo Plus behandelde partijen het aandeel bestendig zetmeel hoger.

AgCelence effect

Tas constateert dat de mestwetgeving het vaak onmogelijk maakt maïs optimaal te bemesten. ''Daardoor is het gewas gevoeliger voor stressfactoren. Ik concludeer dat met een bespuiting met Retengo Plus de maïs stressbestendiger wordt en de kolfvulling beter.'' Dit heet het AgCelence effect.

Hogere opbrengst van betere kwaliteit

De gunstige effecten resulteren in een hogere opbrengst van gemiddeld 850 kilogram droge stof per hectare. Ook kunnen maïstelers rekenen op een toename in voederwaarde van gemiddeld € 250 per hectare. Tas becijfert: ''Dat komt neer op een toename van ruim 25 VEM/kg droge stof en ruim 25 gram zetmeel/kilogram droge stof.''

Smakelijkere, stabielere kuil

Bovendien geeft Retengo Plus een betrouwbare bescherming tegen bladvlekkenziekten. ''En geen schimmelaantasting betekent simpelweg een smakelijkere, stabielere kuil wat de voeropname bevordert.''

retengo plus