Meeropbrengst voederwaarde € 250!

Met één toepassing Retengo Plus stijgt de voederwaarde gemiddeld met €250 per hectare.

Meer en van betere kwaliteit

Tussen 2009 en 2012 werden diverse PPO-proeven en praktijkproeven gevolgd. Uitgebreide analyse toont aan dat de drogestofopbrengst gemiddeld met 850 kilogram per hectare toeneemt. Daarbij komt een plus in het VEM-getal van ruim 25 en het zetmeelgehalte neemt toe met ruim 25 g/kg ds. Ook de cijfers van 2013 zijn in lijn met deze resultaten. 

Meeropbrengst in voederwaarde

Voerspecialisten van Schothorst Feed Research in Lelystad berekenden dat dit overeenkomt met een meeropbrengst in voederwaarde (kVEM) van €250.

Altijd rendabel

Zowel bij zware als bij lichte infectiedruk is altijd een meeropbrengst vast te stellen. Dit betekent dat de kosten van een bespuiting altijd terugverdiend worden, in de vorm van meer en kwalitatief beter voer.

Hogere voerefficientie

Veehouders streven naar goede voederwaarde resultaten in het veld. Met bladschimmelbestrijding worden deze betere voederwaarde gerealiseerd. Maar wat betekent het nu eigenlijk voor de melkproductie en het rendement. De Schothorst Feed Research onderzocht dit in 2014 door 30 koeien Retengo Plus behandelde mais te voeren en 30 koeien onbehandelde mais te voeren. Dit resulteerde in een significante verhoogde voerefficientie van 1,60 naar 1,63 voor de Retengo Plus behandelde mais. Omgerekend betekent dit 0,53 kg melk per koe per dag extra. Voor de veehouder is dit een prima resultaat. Zeker als ook het vetpercentage nog eens 0,10 procent hoger ligt, daar wordt de veehouder direct op uitbetaald.

Bekijk het verschil in de kuilanalyses